User Stats

Rank: 1502
Karma Score: 8
Joined: February 17, 2023
Submitted Stories: 4
Published Stories: 0
Comments: 0
Votes: 4
Group Name
Membership unavailable

Following

No Following!

Followers

No Follower!

Stories

Put inflacja - inflacja | Putinflacja

Opisuje własnym zdaniem jak wygląda put inflacja. Inflacja widziana z mojej perspektywy. Czy będzie hiperinflacja? Putinflacja 20%?Ryzyko inflacji Skąd właściwie się bierze inflacja? Przecież to tylko podniesienie ceny. Ktoś podnosi cenę często jeżeli ma taki pogląd, np. naczytał się na szkoleniach coachingowych. Ktoś inny podnosi cenę ze względów ekonomicznych, a ktoś inny bo się dobrze sprzedaje. W takich różnych wariantach jak przewidzieć czy coś będzie droższe czy nie? Niektórzy podnoszą cenę, bo wiedzą, że jest inflacja lub myślą, że jest lub będzie – spekulanci. W Polsce tworzyły się kolejki na stacjach paliw, bo cena nagle wzrosła. Lecz cena paliwa była ciągle taka sama, to panika ludzi i ich spekulacje wywołały chaos paliwowy. Put inflacja wywołana wyłącznie przez psychikę ludzi. Ta dezinformacyjna put inflacja wywołana była ruskimi trollami internetowymi.

Pogramy socjalne a inflacja

Pogramy socjalne a inflacja - opisuję 500+,covid jak się mają do inflacji. Czy inflacja jest powodem 500+? Kiedy się powinna skończyć? Jakie by było optimum dodruku pieniądza? Aby nie przegrzać gospodarki dodrukiem, ani nie zdławić jej deflacją należy utrzymać złoty środek. Złoty środek to mała inflacja. Po prostu na towary musi być ciągły zbyt. Gdy się pojawią nowe towary musi się pojawiać nowa gotówka, która zostanie wydana. Samo dodrukowanie nie powoduje inflacji, lecz wydanie tej gotówki. Dodruk tylko motywuje do jej wydania.

Polska w strefie euro za i przeciw - jakie korzyści gospodarcze

Polska w strefie euro za i przeciw Temat przystąpienia Polski Suwerenność monetara Innym problemem jest także utrata suwerenności monetarnej. Decyzje w sprawie polityki monetarnej podejmowane byłyby w Brukseli, a nie w Warszawie. To oznaczałoby utratę kontroli nad polityką pieniężną i brak możliwości jej dostosowania do polskich potrzeb.