Pogramy socjalne a inflacja

Pogramy socjalne a inflacja - opisuję 500+,covid jak się mają do inflacji. Czy inflacja jest powodem 500+? Kiedy się powinna skończyć? Jakie by było optimum dodruku pieniądza? Aby nie przegrzać gospodarki dodrukiem, ani nie zdławić jej deflacją należy utrzymać złoty środek. Złoty środek to mała inflacja. Po prostu na towary musi być ciągły zbyt. Gdy się pojawią nowe towary musi się pojawiać nowa gotówka, która zostanie wydana. Samo dodrukowanie nie powoduje inflacji, lecz wydanie tej gotówki. Dodruk tylko motywuje do jej wydania.


Who Upvoted this Story


Comments