User Stats

Rank: 1500
Karma Score: 16
Joined: April 30, 2019
Submitted Stories: 1
Published Stories: 0
Comments: 0
Votes: 1
Group Name
Membership unavailable

Following

No Following!

Followers

No Follower!

Stories

konto bez komornika

Egzekucja z rachunku bankowego to niepowtarzalna z powszechnie wykorzystywanych technik prowadzenia egzekucji.

Komornik będąc informację o koncie Dłużnika wysyła powiadomienie do Banku o miejscu rachunku bankowego i zakazie wypłat.