User Stats

Rank: 1493
Karma Score: 16
Joined: October 4, 2019
Submitted Stories: 1
Published Stories: 0
Comments: 0
Votes: 1
Group Name
Membership unavailable

Following

No Following!

Followers

No Follower!

Stories

Płaskostopie poprzeczne to właściwość stóp, licząca na spłaszczeniu łuku poprzecznego i przeniesieniu pierwsz

Najczęstsze przyczyny dolegliwości

Płaskostopie wywoływane jest regularnie nadmierną wagą ciała, niewydolnością palucha koślawego i palca sztywnego, obniżeniem II i III kości śródstopia, zwichnięciem stawu śródstopno-paliczkowego palca II, III i IV, rozluźnieniem aparatu więzadłowego lub obecnością chorób, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Bó