User Stats

Rank: 1493
Karma Score: 16
Joined: September 21, 2019
Submitted Stories: 1
Published Stories: 0
Comments: 0
Votes: 1
Group Name
Membership unavailable

Following

No Following!

Followers

No Follower!

Stories

Wodniak jądra – bardzo rozpowszechniony problem u mężczyzn

Z wodniakiem jądra do robienia potrafią brać zarówno mali chłopcy, jak także dojrzali mężczyźni. Sęk w bieżącym, że o ile w losu dzieci czy chociażby nastolatków zaburzenie toż będzie niegroźne, o tyle już w sukcesie dorosłych, może składać za sobą przykre konsekwencje. Dlatego też, warto znać, po czym poznamy wodniaka jądra a które etapy należy zdecydować, by skutecznie pozby