User Stats

Rank: 1493
Karma Score: 16
Joined: October 22, 2019
Submitted Stories: 1
Published Stories: 0
Comments: 0
Votes: 1
Group Name
Membership unavailable

Following

No Following!

Followers

No Follower!

Stories

Łokieć tenisisty - sprawdź tę stronę.

Nadkłykieć bczny kości ramiennej to mała wyniosłość znajdująca się w dystalnej części tejże kości. Ów drobny guzek okazuje się być miejscem przyczepu sporej grupy mięśni wykonujących wyprost nadgarstka. Ciągłe powtarzanie ruchów, albo nieprawidłowe napięcie mięśni z tej grupy będzie w stanie przyczynić się do sytuacji w której to ścięgna będą nadmiernie obciążone co w efekcie