1

Phải Làm Gì Khi Tủ Đông Bị Thủng Dàn Lạnh Nguyên Nhân Và Cách Khăc Phục

Tủ lạnh chay rồi ngắt là điều bình thường, khi tủ đạt độ lạnh tủ sẽ tự ngắt. Việc cài đặt lạnh nhiều lạnh ít sẽ quyết định thời gian làm việc của tủ lạnh. Cuối cùng, bạn hãy khởi động lại tủ lạnh cho hoạt động của máy nén trở lại bình thường và tiếp tục nạp gasoline tủ lạnh cho đến khi đủ gas. Trung tâm Sửa chữa Điệ


Who Upvoted this Story


Comments